Presveto Srce Isusovo

U petak 8. lipnja 2018. 
Presveto Srce Isusovo 

Misno slavlje: ujutro u 7, 8 i 9 sati i navečer u 19 sati. 
U 20,30 sati misa za mlade.

Njegovo je Srce, za nas i za naše spasenje, probodeno vojničkim kopljem; iz njegova je Srca, za nas i za naše spasenje, potekla predragocjena Krv. Zato, mi kao vjernici, u tom predivnom Srcu, kao središtu svih sakramenata, kušamo, kao na izvoru, svu dobrotu one predivne ljubavi, koju je pokazao u svojoj muci na križu. Ova nas svetkovina, i čašćenje Presvetoga Srca Isusova, poziva da pristupimo k njemu, da vatra naše vjere sprži naše grijehe i obasja vjernička srca, i da, ugrijani na božanskoj vatri, postanemo bliži Božjoj dobroti i ljubavi.