Festival dječijh župnih zborova ZLATNA HARFA

ZLATNA HARFA

Festival dječjih župnih zborova ZLATNA HARFA održava se u crkvi Čudotvorne Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu u subotu 19. svibnja 2018. s početkom u 10,30 sati.