Sedma uskrsna nedjelja MOĆ MOLITVE

VII. uskrsna nedjelja
MOĆ ISUSOVE MOLITVE

Možemo reći da se u Isusovoj svećeničkoj molitvi ostvaruje ustanovljenje Crkve. Upravo tu, u tome činu na Posljednjoj večeri, Isus stvara Crkvu. Jer, Crkva je zajednica učenikâ koja, po vjeri u Isusa Krista, kao onoga koji je poslan od Oca, prima svoje jedinstvo i postaje uključena u Isusovo poslanje donošenja spasenja svijetu privodeći ga k spoznaji Boga.
Ovo je, doista, pravi smisao osnivanja i djelovanje Crkve. Crkva se rodila iz Isusove svećeničke molitve. Ta molitva postaje čin i obred u kojem On posvećuje samoga sebe, odnosno, posvećuje se za život svijeta.
I mi, dakle, kao vjernici, u svojoj molitvi, molimo Boga da nam pomogne ući, na potpuniji način, u naum što ga on ima sa svakim od nas; molimo ga da budemo posvećeni njemu, da mu sve više pripadamo, da uzmognemo sve više druge ljubiti, i one blizu i one daleko; molimo ga da budemo uvijek kadri u molitvi biti otvoreni potrebama čitavoga svijeta, da se ne ograničavamo na traženje pomoći za naše potrebe, nego da se u svojoj molitvi spomenemo naših bližnjih i tako naučimo koliko je lijepo moliti za druge, da budemo uvijek spremni odgovoriti svakome tko od nas zatraži obrazloženje nade koja je u nama. Amen.