Peta uskrsna nedjelja TRS I LOZE

Peti uskrsni tjedan
JA SAM TRS, A VI STE MOJE LOZE
Duhovna misao

Između Isusa i njegovih vjernika, kako pojedinaca, tako i zajednice, postoji životna povezanost. Ovu povezanost između sebe i nas, Isus rado ističe pomoću različitih slikovitih primjera, ove nedjelje preko slike o vinogradu, o trsu i lozi.
Današnju poslanicu i evanđelje povezuje ista glagolska radnja. Poslanica naglašava da, tko čuva Isusove zapovijedi, u njemu ostaje. Zatim evanđelje nadodaje da ostanemo u Isusu, i on će ostati u nama.
Ovu životnu povezanost Isusa i njegovih vjernika možemo nazvati da je “život milosti”. Mi smo po krštenju pozvani i osposobljeni da živimo u posvetnoj milosti. On je istinski trs, a mi smo plemenita mladica, su-rasla u njega. Od njegovih duhovnih sokova dobivamo životnu snagu koja rađa obiljem.
Evanđeoska slika trsa i loze otkriva veliku milost Božju. Ako je povezana s trsom, loza je zelena i donosi urod. Ako se odreže od trsa, loza se suši. Isus je svoje zajedništvo sa svakim učenikom izrazio, kako smo čuli, sa slikom iz prirode. On je naš trs, a mi njegove loze, jer isti životni sokovi teku kroz trs i lozu.
Naša vjera, koju smo dobili kao dar, ne smije ostati samo na razini osjećaja, a ni na razini razumskoga priznanja. Preko plodova naše vjere proslavljuje se otac nebeski. Jer Bog je veći od našega srca i naših osjećaja, veći je od našega rauma i našega znanja. Nalaže nam da vjerujemo u njegova Sina Isusa i da se međusobno ljubimo kao što je Isus nas ljubio.
Božanski sokovi daju hranu vjerničkoj duši, da bi djeca Božja, kao zrele mladice, donijele očekivane plodove u djelima ljubavi i prema Bogu i prema ljudima. Amen.