PRVI PETAK U TRAVNJU

Prvi petak, 6. travnja 2018.

Prvi petak u mjesecu: misno slavlje ujutro u 7, 8 i 9 sati i navečer u 19 sati.
Na kraju svake mise molimo Posvetnu molitvu u čast Presvetom Srcu Isusovu.
Prije večernje mise u 18,30 sati obavljamo Trodnevnicu u čast Božanskom Milosrđu (2/3).
Nakon mise molimo krunicu Presvetom Srcu Isusovu.
Ispovijed: ujutro od 7 do 12 sati i popodne od 17,30 do 20 sati.