VELIKI PETAK

Ante Branko Periša
SVE ŠTO JE IMAO, NAMA JE, IZ LJUBAVI, DAO

Imao je Oca. I njega, Oca svoga, nama je dao. Njegov Otac, Bog – Stvoritelj neba i zemlje, tako je postao i naš Otac. Od tada, njegova Oca, kako je rekao, smijemo zvati: Oče naš, koji jesi na nebesima.
Imao je kuću svoga Oca. I nju, kuću svoga Oca, i svoju kuću, nama je dao. Kuću svoga Oca, i svoju kuću, u svom daru, dao je nama, kada je rekao: U kući moga Oca, i u mojoj kući, ima mnogo stanova; idem pripraviti vam mjesto, jer želim da stanujete sa mnom, u kući moga Oca, i u mojoj kući.
Imao je svoje imanje. Imao je, kao Sin svoga Oca, kraljevstvo nebesko. I nebo, kao imanje svoga Oca, nama je dao, kada je rekao: Približilo vam se kraljevstvo moje. Od tada, njegovo kraljevstvo postalo je naše nebo.
Imao je vječni život. Radi nas, i radi našega spasenja, postao je jedan od nas. I svoj vječni život nama je dao.
Imao je jedan ljudski život. I taj jedini ljudski život nama je dao. U propovijedanju i liječenju, u muci i smrti. U  Maslinskom vrtu, pred Kajfom i Pilatom, u raspeću na križu. U grobu, pokopan.
Imao je obiteljski stol. I svoj prostrti stol nama je dao. Kada je, kao naš domaćin, rekao: Vruće sam želio da ovu večeru blagujem s vama. Ovo činite meni na uspomenu.
Imao je Majku; i nju – svoju Majku nama je dao. S križa, kada je rekao: Majko, evo ti, pod križem, sina; Ivane, evo ti, pod križem, majke; moja Majka, neka bude tvoja Majka.
Imao je tijelo. I svoje tijelo nama je dao. I svoju krv nama je dao. Dao se, u potpunosti, mana, kada je rekao: Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje; uzmite i pijte, ovo je krv moja. Jedite mene, da biste živjeli; pijte mene, da imate život vječni. Da ne budete gladni; da ne budete žedni. Ovo je novi savez, rekao je, koji s vama sklapam, da ja živim u vašem kruhu i vašem vinu; da vi živite u mom tijelu i u mojoj krvi.
Imao je dušu. I svoju dušu nama je dao. Dao je nama Duha svoga, Svetoga Duha, koji će nas upućivati u svu istinu. Svoga Duha, Branitelja, nama je dao. I tako će On – naš Otkupitelj, kako je obećao, biti s nama u sve dane – do svršetka svijeta.
Sve što je imao, nama je, iz ljubavi, dao.
Kada nas je darivao, jedini uvjet, koji je tražio, bila je vjera. Vjera u Boga Oca, vjera u Njega, vjera u Duha Svetoga, vjera u Kuću njegovu, vjera u Nebo njegovo…
Jer, sve što je imao, nama je, iz ljubavi, dao, i mi smo njega, iz ljubavi, darovali.
Kao zahvalnicu za primljene darove, njemu, svome Dobrotvoru, darovali smo, kao ljudi, ono što smo imali.
Njemu smo darovali Križ. Njega nije imao. Zato smo njemu, kao zahvalnicu, darovali svoj Križ. I on je naš Dar prihvatio. Na svoja ramena, uzeo naš Križ, jer svoga križa nije imao. I donio je naš Križ do svoga svetoga Brda, i na Kalvariji naš Križ zasadio; da se ozeleni, u njegovoj muci; da prolista u njegovoj boli; da procvjeta u njegovoj krvi; da se oplodi, u njegovu uskrsnuću.
Njemu smo darovali Grob. Njega nije imao. Zato smo njemu, kao zahvalnicu, darovali svoj Grob. I on je naš Dar prihvatio. Tako je, nakon smrti na Križu, bio pokopan u naš Grob, jer svoga groba nije imao. Da počiva u našem spokoju, do trećega dana.
Njemu, svome Dobrotvoru, na dan tajanstvene razmjene nebeskih i zemaljskih darova, njegovih i naših darova, na dan njegova i našega Uskrsa, neka je njemu, od nas, čast i hvala, njemu Kristu Bogu, kralju slave vječite.