Josipovo 2018

Molitva sv. Josipu za blaženu smrt

 

Crkva Gospe od Zdravlja – Split Dobri

 

Subota 17., nedjelja 18. i ponedjeljak 19. ožujka 2018.

u 18,30 sati   Krunica Sedam boli i sedam radosti sv. Josipa

Pohvale sv. Josipu

u 19      sati   Večernja misa i prigodna propovijed

Molitve sv. Josipu za blaženu smrt

 

 

Krunica sedam boli i sedam radosti sv. Josipa

 

Uvodna molitva

Među svetima, uz blaženu Djevicu Mariju, najsvečanije mjesto zauzima sveti Josip kojemu si, dobri Bože, povjerio skrb za svoju Svetu Obitelj. Uzor je i nama, kako bismo, vršeći vjerno tvoj zakon i svoje svakodnevne dužnosti, ugoditi Isusu i Mariji. Pokrovitelj Crkve, zaštitnik radnika, pomoćnik u obiteljskim potrebama, zagovornik na smrtnom času, također je, prema odredbi Hrvatskog sabora zaštitnik hrvatskoga naroda. Stoga ćemo, dobri Božje, prema otajstvima evanđeoskih riječi, razmatrati boli i radosti sv. Josipa, koje je podnio za zemnoga života, i tako moliti, da i mi, jednoga dana, prispijemo u tvoje nebesko kraljevstvo.

 

Prvo otajstvo boli i radosti sv. Josipa: Isusovo utjelovljenje

Sveti Josipe, u ime tvojih boli, koje si osjećao ne znajući za Isusovo utjelovljenje po Duhu Svetom, i u ime tvojih radosti, koje ti je anđeo navijestio, da će Marija biti Majka Spasiteljeva, molimo te, zagovaraj nas kod Boga.

Očenaš, 10 Zdravo Marija i Slava Ocu

 

Drugo otajstvo boli i radosti sv. Josipa: Isusovo rođenje

Sveti Josipe, u ime tvojih boli, koje si osjećao kada si za Mariju tražio sklonište u Betlehemu, i u ime tvojih radosti, koje si osjećao kada si se djetetu Isusu klanjao u štalici, molimo te, zagovaraj nas kod Boga.

Očenaš, 10 Zdravo Marija i Slava Ocu

 

Treće otajstvo boli i radosti sv. Josipa: Isusovo obrezanje

Sveti Josipe, u ime tvojih boli, koje si osjećao kada si prvi put promatrao kaplje krvi Isusove, i u ime tvojih radosti, koje si osjećao kada si mu davao ime Isus prema želji neba, molimo te, zagovaraj nas kod Boga.

Očenaš, 10 Zdravo Marija i Slava Ocu

 

Četvrto otajstvo boli i radosti sv. Josipa: Šimunovo proroštvo

Sveti Josipe, u ime tvojih boli, koje si osjećao kada si čuo da će Isus biti znak, kome će se protiviti, i kada si čuo da će srce Marijino biti probodeno mačem boli, i u ime tvojih radosti, koje si osjećao kada si prikazao Isusa u hramu kao Otkupitelja, molimo te, zagovaraj nas kod Boga.

Očenaš, 10 Zdravo Marija i Slava Ocu

 

Peto otajstvo boli i radosti sv. Josipa: Bijeg u progonstvo

Sveti Josipe, u ime tvojih boli, koje si osjećao kada si čuo anđelovu opomenu da moraš bježati s Isusom i Marijom u Egipat, jer ga Herod želi ubiti, i u ime tvojih radosti, koje si osjećao kada si vidio da ćeš s Isusom na rukama izbjeći opasnost, molimo te, zagovaraj nas kod Boga.

Očenaš, 10 Zdravo Marija i Slava Ocu

 

Šesto otajstvo boli i radosti sv. Josipa: Povratak iz progonstva

Sveti Josipe, u ime tvojih boli, koje si osjećao na povratku iz Egipta u strahu za Isusa i Mariju, i u ime tvojih radosti, koje si osjećao kada ti je anđeo javio da se vratiš u Nazaret jer je nestala opasnost povratka, molimo te, zagovaraj nas kod Boga.

Očenaš, 10 Zdravo Marija i Slava Ocu

 

Sedmo otajstvo boli i radosti sv. Josipa: Isus izgubljen i pronađen u Hramu

Sveti Josipe, u ime tvojih boli, koje si osjećao za tri dana tražeći Isusa, i u ime tvojih radosti, koje si osjećao kada si ga našao u Hramu, molimo te, zagovaraj nas kod Boga.

Očenaš, 10 Zdravo Marija i Slava Ocu

 

Pohvale sv. Josipu

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine. smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo,

Sveti Josipe

Slavni porode Davidov,

Svjetlosti patrijarha,

Zaručniče Bogorodice,

Stidljivi čuvaru Djevice,

Hranitelju Sina Božjega,

Brižni branitelju Kristov,

Glavaru slavne obitelji,

Josipe pravedni,

Josipe prečisti,

Josipe premudri,

Josipe jaki,

Josipe poslušni,

Josipe vjerni,

Ogledalo strpljivosti,

Ljubitelju siromaštva,

Uzore radnika,

Uresu domaćega života,

Čuvaru djevica,

Potporo obitelji,

Utjeho bijednih,

Ufanje bolesnih,

Zaštitniče umirućih,

Strahu zlih duhova,

Pokrovitelju svete Crkve,

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

– Postavio ga je gospodarom doma svojega.

– I poglavarom imanja svojega.

Pomolimo se.

Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

 

Molitve sv. Josipu

 

Zagovorna molitva

Prečisti zaručniče Majke Sina Božjega, sveti Josipe, za onu čvrstu i živu vjeru, kojom si čitav život Bogu služio, molimo te, udijeli nam milost, da u svim životnim nedaćama ostanemo vjerni Bogu i njegovu svetom zakonu.

Sveti Josipe, moli za nas!

Brižni hranitelju Sina Božjega, sveti Josipe, za onu anđeosku nevinost i čistoću kojom si toliko Bogu omilio, molimo te, isprosi nam milost, da i mi, sve do smrti, Isusu i Mariji čista srca služimo.

Sveti Josipe, moli za nas!

Dragi sveti Josipe, za onu žarku ljubav, kojom si, poslije Marije, svoje bezgrešne zaručnice, najviše Isusa ljubio, molimo te, raspali naša srca žarom Božje ljubavi, pa da i mi, poput tebe, Isusa i Mariju nadasve ljubimo.

Sveti Josipe, moli za nas!

Slavni sveti Josipe, za onu neiskazanu sreću koju si imao kad si svoju presvetu dušu ispustio u naručju Isusa i Marije, ponizno te molimo, da u času naše smrti, u prisutnosti Isusa i Marije, i u tvome svetom naručju, možemo reći: Isuse, Marijo i Josipe, u vaše ruke predajem svoju dušu.

Sveti Josipe, moli za nas!

Moćni naš zaštitniče, sveti Josipe, koji si za zemaljskog života bio postavljen gospodarom Božjega doma i poglavicom svetoga Božjeg imanja, radi one moći i slave, koju sada uživaš u nebu, molimo te, milostivo pogledaj na sve naše duševne i tjelesne potrebe i pomozi nam da uzmognemo na zemlji sveto živjeti i poslije smrti u nebu vječno blaženstvo zadobiti.

Sveti Josipe, moli za nas!

 

Za obitelj

O sveti Josipe, čuvaj naš dom i posveti našu obitelj da budemo složni,

ljubav sveta među nama neka se umnoži;

mir, veselje k nama neka svrati, strah Gospodnji neka nas prati.

Krijepošću da nam život plodi, putem raja ti nas vodi.

Čuj nam Oče molbu vruću, čuvaj nas i našu kuću.

Tebi ključe naše kuće predajemo, gospodarom te u njoj prepoznajemo.

Sve što može naškoditi nama, dostoj se odstraniti.

U Presvetog Srca Rani, ti nas, sveti Josipe, sve nastani,

da živimo na tom svijetu kao i ti u Nazaretu.

Amen.

 

Za sretnu i blaženu smrt

Slavni sveti Josipe, za onu neiskazanu sreću koju si imao na zemlji, kada su kod tvoje smrti bili nazočni Isus i Marija, i u smrtnoj borbi tebi pomagali, tebe jačali i tebe tješili; molimo te ponizno, isprosi i nama tu milost, da se i mi na smrtnome času sretno i blaženo preselimo u kraljevstvo Božje.

Uzvišeni branitelju umirućih, pohodi nam u pomoć u času naše smrti; isprosi nam tu milost da u tom blaženom trenutku, kao i sada, možemo izustiti utješne riječi: Isuse, Marijo i Josipe, u vaše ruke predajem dušu svoju! Amen.