Korizma – sve što treba znati

KORIZMA

Hrvatska riječ ‘korizma’ dolazi od latinske riječi Quadragesima što znači Četrdesetnica. Ovo je vrijeme Crkvene godine od šest tjedana ili četrdeset dana priprave za svetkovinu spasenja – Uskrs.

Nicejski sabor 325. godine potvrdio je kršćansku tradiciju o četrdesetodnevnom postu. Budući da se nedjeljom nije postilo (jer nedjelja, kako kažu naši vjernici, ne da na se post), a ipak se željelo da bude punih 40 dana, pa je post počinjao četiri dana ranije, to jest od Čiste srijede, te obuhvaćao također i dane Velikoga tjedna.

Danas je korizma vrijeme kada se kršćani pripravljaju na proslavu Isusove smrti i njegova uskrsnuća. Kršćanska priprava na Uskrs ostvaruje se slušanjem Božje riječi i vježbanjem u kreposnom životu.

Korizma je vrijeme kada se sjećamo Kristova četrdesetodnevnoga boravka u pustinji prije javnoga nastupa kao i četrdesetogodišnjega putovanja izraelskoga naroda iz ropstva u slobodu.

Crkva poziva kršćane da korizmenim slavljima uznapredujemo u razumijevanju Kristova otajstva te ga dostojnim životom provedemo u djelo. Što je Kristovo otajstvo? Odgovorimo ukratko: cjelokupno djelo spasenja kako je odvjeka zamišljeno u Božjem naumu, a u vremenu se ostvaruje po Kristu u služenju Crkvi.

Korizma je vrijeme kada obnavljamo Kristov misterij muke-smrti-ukopa-uskrsnuća. Znamo da ovo nije samo njegov misterij nego i naš misterij obnove vjerničke svijesti o kršćanskoj krštenosti. Kroz šest korizmenih nedjelja u središtu misnoga slavlja nalazi se Krist kao Učitelj i kao Uzor kako bismo se, suoblikujući se s njim, mogli ostvariti kao Božji ljudi, graditelji novoga – Božjega svijeta.

Korizma je liturgijsko vrijeme od šest korizmenih nedjelja: Čista, Pačista, Bezimena, Sredoposna, Gluha i Cvjetnica.

Kroz korizmeno vrijeme svećenik oblači ljubičasto misno ruho i ne pjeva se Slava, a skromno se ukrašava liturgijski prostor.

Korizma je vazmeno pokorničko vrijeme, počinje na Čistu srijedu ili Pepelnicu. Ovo je vrijeme duhovnoga obraćenja i skrušene molitve. Ma kako bili veliki naši prijestupi, imajmo pouzdanje u milosrđe dobroga Boga kojemu nije do smrti grešnikove nego da se obratimo i živimo.

Na Čistu srijedu ili Pepelnicu za kršćane je obvezan post i nemrs.

U crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu korizmu na poseban način obilježavamo dva puta tjedno, prema ustaljenom rasporedu, koji objavimo u župnim obavijestima na kraju mise.

Svakoga korizmenoga petka i nedjelje, prije večernje mise, u 18,15 sati, obavljamo pobožnost Križnoga puta. Od postaje do postaje pratimo Isusa na putu našega spasenja do Kalvarije.

Kršćanska korizma zapravo je uskrsna priprava koja se ostvaruje u slušanju Božje poruke, u postu i pokori, u obraćenju i pomirenju.

Godišnjom proslavom vazmenoga pokorničkog vremena – korizme napredujemo u spoznaji Kristove žrtve;  uzimamo svoj križ i slijedimo njegov otkupiteljski križ; odanošću i živom vjerom hodimo ususret vazmenim blagdanima; što sada u otajstvu slavimo, želimo da se ostvari u punoj istini na svršetku našega Dana.

 

Srijeda Pepelnica – Čista srijeda, 14. veljače 2018.

Početak korizme, post i nemrs. Obred pepelenja obavljamo za vrijeme mise, ujutro u 7, 8 i 9 sati i navečer u 19 sati.

Obred posipanja pepelom podsjeća čovjeka koji vjeruje u uskrsnuće da ne smije prionuti uz dobra ovoga svijeta nego uz nebeska dobra. Ujedno kršćanina poziva na obraćenje, kajanje i na uskrsnu ispovijed. Pepeo predstavlja smrt čovječjega tijela i podsjeća vjernika na kratkotrajnost zemaljskoga života. Pepeo nas poziva da popravimo što smo u neznanju sagriješili, da ne bismo, nenadano, zatečeni danom smrti, tražili vrijeme obraćenja, a ne mogli ga naći.

Običaj je da se upotrebljava pepeo od spaljenih maslinovih grančica koje je svećenik blagoslovio na prošlogodišnju Cvjetnicu. Obred pepelenja obavlja se za vrijeme mise, poslije Službe riječi.

Svećenik blagoslivlja pepeo riječima: Bože, ti nećeš smrti grešnika, nego da se obrati i živi. Usliši naše molitve i po svojoj dobroti blagoslovi ovaj pepeo kojim ćemo posuti glave. Priznajemo da smo prah i da se u prah pretvaramo. Udijeli nam korizmenim zalaganjem oproštenje grijeha i obnovu života na sliku tvoga uskrsnulog Sina.

Posipanje pepela (prema Post 3,19) svećenik poprati riječima: Spomeni se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah obratiti! – ili (prema Mk 1,15b): Obratite se i vjerujte evanđelju!

 

40 korizmica za Sveti Križ

Uz glavni oltar u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu postavljen je Sveti Križ na koji će vjernici, svaku večer kroz korizmeno vrijeme, prije večernje mise u 19 sati, uz prigodnu pokorničku molitvu, postaviti po jednu trnovu grančicu.

Ova trnova grančica poziva kršćane da molitvenom nazočnošću u crkvi Gospe od Zdravlja posvete 40 korizmica Svetom Križu za spas svoje duše.

U znaku trnove grančice svaku večer darujemo Isusu skrušene molitve da ih ponese do Kalvarije, na kojoj je bio razapet, da bi nas pred Bogom otkupio u svojoj muci, smrti, ukopu; i tako nama, po svojem uskrsnuću, udijelio oproštenje grijeha i mir u duši.

Četrdeset večernjih korizmica za Sveti Križ, pod okriljem Gospe od Zdravlja, bit će vjernička zahvalnica Isusu Kristu – Presvetom Otkupitelju. 

 

Pobožnost Križnoga puta

Misno slavlje radnim danom u 7 i 8 sati i večernja u 19 sati; nedjeljom i svetkovinom ujutro u 7, 8, 9, 10 i 11 sati i navečer u 19 sati  Pobožnost Križnoga puta obavljamo svakoga korizmenoga petka i nedjelje, prije večernje mise, u 18,15 sati.

Dobri Bože, poslušan tvojoj volji, naš Spasitelj uzeo je tijelo, za nas i za naše spasenje, ponizio sama sebe i podnio sramotu križa. Pomozi nam da slijedimo njegovu stazu od postaje do postaje.

Proljetne kvatre: srijeda, petak i subota, 21., 22. i 24. veljače 2018.

Dobri Otac blagosti i pomirenja daje nam osobite dane spasenja u srijedu, petak i u subotu u I. korizmenom tjednu, u bogoslužju kvatri koje posvećujemo pokori i oproštenju grijeha.

Prva korizmena nedjelja = Čista, 18. veljače 2018.

Misno slavlje: jutarnje mise u 7 i 8 sati, u 9 sati misa za djecu, u 10 sati misa za mlade, u 11 sati misa za župljane i u 19 sati večernja misa. Pobožnost Križnoga puta prije večernje mise, u 18,15 sati.

Druga korizmena nedjelja = Pačista, 25. veljače 2018.

Misno slavlje: jutarnje mise u 7 i 8 sati, u 9 sati misa za djecu, u 10 sati misa za mlade, u 11 sati misa za župljane i u 19 sati večernja misa. Pobožnost Križnoga puta prije večernje mise, u 18,15 sati.

Treća korizmena nedjelja = Bezimena, 4. ožujka 2018.

Misno slavlje: jutarnje mise u 7 i 8 sati, u 9 sati misa za djecu, u 10 sati misa za mlade, u 11 sati misa za župljane i u 19 sati večernja misa. Pobožnost Križnoga puta prije večernje mise, u 18,15 sati.

Nedjelja solidarnosti kada prikupljamo milodare za vjernike u Bosni i Hercegovini.

Četvrtak korizmena nedjelja = Sredoposna, 11. ožujka 2018.

Misno slavlje: jutarnje mise u 7 i 8 sati, u 9 sati misa za djecu, u 10 sati misa za mlade, u 11 sati misa za župljane i u 19 sati večernja misa. Pobožnost Križnoga puta prije večernje mise, u 18,15 sati.

Peta korizmena nedjelja = Gluha, 18. ožujka 2018.

Misno slavlje: jutarnje mise u 7 i 8 sati, u 9 sati misa za djecu, u 10 sati misa za mlade, u 11 sati misa za župljane i u 19 sati večernja misa. Pobožnost Križnoga puta prije večernje mise, u 18,15 sati.

Prema kršćanskom običaju, u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu prekrivamo svete likove (križeve, slike i kipove) ljubičastom tkaninom u znak suosjećanja s Isusovom patnjom.

Sv. Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije, 19. ožujka 2018.

Misno slavlje: jutarnje mise u 7, 8 i 9 sati i večernja misa u 19 sati misa.

Splitski Križni put, petak, 23. ožujka 2018.

U petak prije Cvjetnice pobožnost Križnoga puta za vjernike grada Splita počinje u 16 sati u podnožju Marjana. Križni put predvodi splitski nadbiskup, a gradski župnici sa svojim vjernicima pripreme razmatranje za dogovorene postaje (Križni put u crkvi Gospe od Zdravlja, obavljamo prije večernje mise u 18,15 sati).

Blagovijest – Naviještenje Gospodnje, od 19. ožujka prebacuje se u ponedjeljak, 9. travnja 2018.

Misno slavlje: jutarnje mise u 7, 8 i 9 sati i večernja misa u 19 sati misa.